Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An Investigation into the Application of Content-Based Instruction in a University English Language Program in Vietnam
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Minh Hiền; Thành viên:  Dr. Howard Nicholas (Supervisor); Dr. Williams Alan (Associate)
Số: 1/1/2005 - 3/9/2009 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Đề tài nghiên cứu sâu việc dạy Tiếng Anh Chuyên ngành (ESP) theo Phương thức Dựa vào Nội dung và đưa ra những chiến lược ứng dụng vào chương trình giảng dạy Tiếng Anh bậc đại học ở Việt Nam  
Đề tài nghiên cứu sâu việc dạy Tiếng Anh Chuyên ngành (ESP) theo Phương thức Dựa vào Nội dung và đưa ra những chiến lược ứng dụng vào chương trình giảng dạy Tiếng Anh bậc đại học ở Việt Nam  abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn