Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Teaching American Literature for EFL Students at Danang College of Education in Vietnam
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Minh Hiền; Thành viên:  Dr. Daniel W. Evans
Số: 6/1998-8/1999 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
Kết quả của đề tài có thể ứng dụng trong giảng dạy bộ môn Văn học Mỹ cho sinh viên đại học tại các lớp chuyên ngữ Anh thuộc Trường Đại Học Sư Phạm thuộc Đại Học Đà Nẵng ở Việt Nam 
Kết quả của đề tài có thể ứng dụng trong giảng dạy bộ môn Văn học Mỹ cho sinh viên các lớp chuyên ngữ Anh thuộc Trường Đại Học Sư Phạm thuộc Đại Học Đà Nẵng ở Việt Nam 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn