Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,737,474

 British and American Literature
Chủ biên: TS Đinh Thị Minh Hiền; Đồng tác giả: Không
Nơi xuất bản: Lưu hành nội bộ tại CEE - Đại Học Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
TÓM TẮT
Giảo trình dạy on line bộ môn British and American Literature dùng cho sinh viên các khóa học từ xa (CEE) tại Đại Học Đà Nẵng
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn