Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Trường CĐSP năm 1983-1984. Số: 1984/QĐKT. Năm: 1984.
[2] Chứng nhận của University of Cambridge - Business English. Số: 03/18/1995. Năm: 1995.
[3] Học bỗng Master of Art của Saint Michael College - Vermont - Hoa Kỳ. Năm: 1997.
[4] Học bỗng Master of Art của Saint Michael College - Vermont - Hoa Kỳ. Năm: 1998.
[5] Học bỗng Master of Art của Saint Michael College - Vermont - Hoa Kỳ. Năm: 1999.
[6] Học bỗng của Sydney University - Úc (Không nhận). Năm: 2000.
[7] Chứng nhận Tư vấn Du học Anh của British Council. Số: 04/04/2003. Năm: 2003.
[8] Học bỗng Fulbright từ Việt Nam (Chương trình Trao Đổi Học Giả AY 04-05) Scholar Exchange Program 2004-2005) lĩnh vực Ngôn Ngữ Học Ứng dụng (Apply Linguistics). Năm: 2005.
[9] Học bỗng Fulbright từ Mỹ (Không nhận). Năm: 2005.
[10] Thư mời Giảng viên thỉnh giảng của De Anza College (California - Mỹ) (Không nhận). Năm: 2006.
[11] Chứng nhận của ĐH Queensland - Úc. Số: 12/02/2007. Năm: 2007.
[12] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: Số: 5950 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2008.
[13] Chứng nhân SEAMEO International Conference. Năm: 2014.
[14] Chứng nhận của ĐHKHXH & NV - International Conference in TESOL. Năm: 2014.
[15] Chứng nhận của ĐHĐN - International Conference in ĐHĐN. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn