Đinh Thị Ngọc Bích
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,871,015

 
Mục này được 11282 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Ngọc Bích
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/12/1956
Nơi sinh: Đức Thọ
Quê quán Đức Thọ
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Vinh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tự nhiên, Xã hội và Phương pháp dạy–học Tự nhiên, Xã hội.
Lĩnh vực NC: N/A
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0
Email: dtnbich@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1977–1990). Giảng viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn