Đỗ Thị Như Hoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,058,295

 
Mục này được 10349 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Thị Như Hoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/11/1977
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - tín dụng; Tại: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Thông tin - TV; Tại: Đại học Victoria thủ đô Wellington – New Zealand
Lĩnh vực NC: Khoa học thông tin – thư viện, Đảm bảo chất lượng
Điện thoại: 3849-279; Mobile: 0905-457-157
Email: dtnhoa@ac.udn.vn; hoadtn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Trung tâm Thông tin-Học liệu – Đại học Đà Nẵng (2000–2007); 

Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 11-2007 đến 11-2012).

Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng (12-2012 đến nay)

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn