Đinh Thị Phương Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30006 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Phương Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/00/1956
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1994; Chuyên ngành: Sinh học; Tại: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: TIẾNG NGA, TIẾNG ANH
Địa chỉ liên hệ: Ban khoa học ,Công nghệ và Môi trường 41 - Đại học Đà Nẵng 41- Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363817180; Mobile: 0914044661
Email: dtpanh@ac.udn.vn; phuonganh1819@yahoo.com; phuonganhsinhthai@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1977 đến năm 1979 : Giảng viên, Trưởng bộ môn tại khoa Hóa – Sinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng (Nay là trường Đại học Sư phạm , Đại học Đà Nẵng)

- Từ năm 1980 đến năm 1982: Học viên cao học khóa 5 tại Khoa Sinh – Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội.

- Từ năm 1983 đến năm 1984: Chuyên gia Giáo dục tại Trường Sư phạm Battamboong Campuchia.

- Từ năm 1984 đến năm 1989 : Giảng viên Khoa Hóa – Sinh trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng.

- Từ năm 1990 đến năm 1994 : Nghiên cứu sinh tại khoa Sinh – Kỹ thuật Nông Nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

- Tháng 6 năm 1994 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Từ năm 1994 đến 1999 làm phó chủ nhiệm Khoa Hóa - Sinh, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng.

- Từ năm 2000 đến tháng 2 năm 2010 Chủ nhiệm Khoa Sinh – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Ngoài ra còn tham gia giảng dạy cao học cho Đại học Đà Nẵng.

- Từ 2/2010 đến nay : Chuyên viên Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau Đại học
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thaí tại Cù Lao Chàm, Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu. Chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh, TS Lê Phước Cường, TS Nguyễn Văn Hiệu, TS Phạm Thị Kim Thoa, ThS Hoàng Ngọc Ân, ThS Ngô Thị Kim Huệ, ThS Nguyễn Mạnh Minh, ThS Nguyễn Thị Đào, ThS Lê Thị Minh Hằng. Mã số: B2013-02-10. Năm: 2015. (Jan 12 2016 4:23PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức năng lực về BVMT cho sinh viên các trường Đại học sư phạm,Cao đẳng sư phạm,trung học sư phạm các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào.Nguyễn Ngọc Chinh,Nguyễn Thị Diễm My. Mã số: NVKHCN 2012. Năm: 2013. (Jun 6 2013 11:26AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN SACH VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 7. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: NGUYỄN THỊ ĐÀO,NGUYỄN NGỌC CHINH. Mã số: NVKHCN CẤP BỘ. Năm: 2011. (Jun 6 2013 11:16AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra thành phần loài cây lá đỏ. Tìm hiểu đặc điểm sinh học sinh thái của loài thực vật thân gỗ có lá chuyển màu đỏ tại khu thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Mai Quyên, Nguyễn Hồng Chung. Mã số: TP2009. Năm: 2009. (Feb 7 2011 5:17PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng sinh học hệ thống rừng phòng hộ Phú Ninh – Quảng Nam, đề xuất biện pháp quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào, Lê Vũ Khôi, Trần Văn Thụy. Mã số: NCCB.61.01.05. Năm: 2008. (Feb 7 2011 5:09PM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên Bậc Tiểu học khu vực Nam Trung Bộ. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: B2006-DN03-03-MT. Năm: 2008. (Feb 7 2011 5:10PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đa dạng sinh học xã Hòa Bắc, Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: B2005-16-36. Năm: 2007. (Feb 7 2011 5:05PM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Đề xuất biện pháp bảo tồn và sử dụng hợp lý. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào. Mã số: TP2004. Năm: 2005. (Feb 7 2011 5:07PM)
[9] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Nam Hải Vân thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: NCCB.61.19.02. Năm: 2005. (Feb 7 2011 5:01PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng giáo trình điện tử môn Động vật có xương sống. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: T01.16.24. Năm: 2003. (Feb 7 2011 5:16PM)
[11] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào. Mã số: NCCB.61.06.01. Năm: 2002. (Feb 7 2011 5:00PM)
[12] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn học ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Lan Phương. Thành viên: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: B2000-HI-16-TD. Năm: 2002. (Feb 7 2011 5:04PM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tài nguyên sinh vật rừng, đề xuất phương hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật ở xã Hòa Ninh – Hòa Vang – TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: . Mã số: B99.16.16. Năm: 2001. (Feb 7 2011 4:50PM)
[14] Đề tài cấp Bộ: Đa dạng sinh học các hệ sinh thái Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: . Mã số: B96.06.07. Năm: 2000. (Feb 7 2011 4:47PM)
[15] Đề tài cấp ĐHĐN: Bước đầu tìm hiểu hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên vùng Dung Quất – Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh . Mã số: D96-03-05. Năm: 1997. (Feb 7 2011 4:45PM)
[16] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra khu hệ Động, Thực vật và nhân tố ảnh hưởng. Đề xuất phương án bảo tồn và sử dụng hợp lý khu BTTN Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Tấn Lê, Đặng Quốc Hòe. Mã số: TP1995. Năm: 1997. (Feb 7 2011 4:46PM)
[17] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Sinh – Môi trường. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Mã số: T96-16-08. Năm: 1997. (Feb 7 2011 5:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đặc điểm hình thái và phát triển của loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunberg,1812) ở Cù Lao Chàm. Tác giả: Võ Tấn Phong Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2,Đà Nẵng. Số: ÍSBN 978-604-62-5440-9. Trang: 623-629. Năm 2016. (May 29 2016 6:32PM)
[2]Bài báo: Thành phần loài và giá trị bảo tồn của một số nhóm động vật rừng ở quần đảo Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn XuânĐặng.. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2. Số: ,Đà Nẵng 20/5/2016. Trang: 23 - 28. Năm 2016. (May 29 2016 6:08PM)
[3]Bài báo: Đặc điểm hình thái và sinh thái cây Ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2, đà Nẵng. Số: ÍSBN 978-604-62-5440-9. Trang: 197-203. Năm 2016. (May 29 2016 6:17PM)
[4]Bài báo: Đánh giá năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học. Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh thị Phương Anh, nguyễn hoàng Hải,Phạm Huyền Trang. Tạp chí khoa học và Giao dục trường Đại học sư phạm, ĐHĐN. Số: 18(01) 2016. Trang: 120-125. Năm 2016. (May 30 2016 2:16PM)
[5]Bài báo: Đánh giá tiềm năng kinh tế xã hội của cây Ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Hồ Phong, Đinh Thị Phương Anh, Phạm Thị Hợi. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: 16(03). Trang: 55-63. Năm 2015. (Jan 13 2016 4:51PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu một số tập tính xây tổ của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus (Thunberg 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh, Lê Đình Thủy. Tạp chí khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96)2015. Trang: 110-113. Năm 2015. (May 30 2016 1:15PM)
[7]Bài báo: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TẬP TÍNH XÂY TỔ CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG AERODRAMUS FUCIPHAGUS (THUNBERG, 1812) TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM. Tác giả: Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh*, Lê Đình Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 114. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[8]Bài báo: Một số dẫn liệu về tập tính kiếm ăn của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fucifagus(Thunberg, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật,Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6,tháng 10/2015. Số: ISBN:978-604-913-408-1. Trang: 1562-1573. Năm 2015. (Jan 13 2016 4:34PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunberg,1812) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Sinh học , Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tập 37, số 1 tháng 3/2015. Trang: 20 - 24. Năm 2015.
(Jan 12 2016 4:47PM)
[10]Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Tác giả: Phạm Hồng Thái, Đinh Thị Phương Anh, Lê Nguyên Ngật
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tap chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1(86). Trang: 126 - 128. Năm 2015.
(Apr 23 2015 12:52AM)
[11]Bài báo: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(90)/2015. Trang: 140 - 142. Năm 2015. (Jun 15 2015 2:35PM)
[12]Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Hồng Thái; Đinh Thị Phương Anh*; Lê Nguyên Ngật
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của việc khai thác tổ đến sức sinh sản của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunbe rg,1812) tại khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm , tỉnh Qủang Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong.Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương An. Tạp chí Sinh học. Số: 37(1). Trang: 20-24. Năm 2015. (May 29 2016 5:24PM)
[14]Bài báo: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo hòn lao, cù lao chàm, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 143. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[15]Bài báo: Đa dạng , bảo tồn Lưỡng cư, bò sát ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà-Núi chúa. Tác giả: Lê Nguyên Ngật, Phạm Hồng Thái, Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo Khoa học Quốc gia lần 3,Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH ,NXB khoa học tự nhiên và công nghệ,13/11/. Số: Kỷ yếu Hội thảo. Trang: 90-97. Năm 2015. (Jan 18 2016 1:23PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái nơi làm tổ đến sự sinh sản của quần thể Chim Yến Tổ trắng(Aerodramus fuciphagus (Thunberg,1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An , Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: ISBN:978-604-913-408-1. Trang: 1568-1573. Năm 2015. (Jan 18 2016 4:43PM)
[17]Bài báo: Sự đa dạng và phân bố của Thằn lằn (Lacertilia, Squamata) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa, Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Hồng Thái, Lê Nguyên Ngật, Đinh Thị Phương Anh. tạp chí khoa học Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Số: số 7/2014. Trang: 90-97. Năm 2015. (Jan 18 2016 4:02PM)
[18]Bài báo: Hiện trạng tài nguyên lưỡng cư và bò sát ở khu vực thủy điện Hà Nang, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 35b (2014) Volume 35b (2014). Trang: 1 - 8. Năm 2014.
(Mar 10 2015 8:16PM)
[19]Bài báo: Dẫn liệu mới về loài rùa cổ sọc Mauremys sinensis (Gray, 1834) ở Quảng Ngãi . Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh*; PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 116. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[20]Bài báo: Nghiên cứu các loài ếch cây phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Số: 61(95). Trang: 96 - 103. Năm 2014. (Apr 23 2015 12:11AM)
[21]Bài báo: Dẫn liệu mới về loài Rùa cổ sọc Mauremys synensis (Gray,1834) ở Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (84) - 2014. Trang: 113 - 115. Năm 2014. (Mar 10 2015 2:46PM)
[22]Bài báo: Hiện trạng khai thác và sử dụng các loài thực vật làm nước uống của cộng đồng cư dân đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm. Tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học & giáo dục ĐHSP. Số: 13 (04). Trang: 6 - 10. Năm 2014. (Mar 10 2015 3:17PM)
[23]Bài báo: Dẫn liệu mới về thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư,bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hoa,Nguyễn Lân Hùng Son,Đinh Thị Phương Anh,Vũ Ngọc Thành
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà nội Vol.30,N0,1s,2014
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Vol.30,N0,1s,2014. Trang: 79 - 87. Năm 2014.
(Sep 11 2014 1:37PM)
[24]Bài báo: Đặc điểm hình thái và sinh thái của ếch cây màng bơi đỏ Rhacophorus Rhodopus Liu&Hu,1960 ở vùng rừng Cao Muôn ,huyện Ba Tơ,tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, LÊ THỊ THANH. Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61).2013-quyển 2. Trang: 1-4. Năm 2013. (Apr 18 2013 6:01PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của quần thể dế than GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER(giai đoạn ấu trùng) trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh,Phan Thị Thu Huyền. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10(71). Trang: 79-84. Năm 2013.
(Mar 11 2014 4:01PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu thực trạng nhận thức về môi trường của sinh viên sư phạm vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh. Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(63)2013. Trang: 1-5. Năm 2013.
(Jun 6 2013 3:29PM)
[27]Tham luận: Khu hệ bò sát ở phía Tây Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh. Hôi nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Trang: 1229 - 1235. Năm 2013. (Nov 5 2013 3:56PM)
[28]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC VÀ SINH THÁICỦA HAI LOÀI THẰN LẰN BAY Ở VÙNG QUẢNG NGÃI. Tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Số: Hà nội 18/10/2013. Trang: 1586 - 1593. Năm 2013. (Nov 5 2013 3:08PM)
[29]Tham luận: Dẫn liệu bước đầu về khu hệ chim ở quần đảo Cù Lao Chàm,thị xã Hội An,Quảng Nam. Tác giả: Võ Tấn Phong,Lê Đình Thủy,Đinh Thị Phương Anh. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 602 - 609. Năm 2013.
(Nov 5 2013 3:32PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của Nhông cát (Leiolepis Reevesii (gray, 1831)) trong điều kiện nuôi ở Điện Bàn, Quảng Nam. Tác giả: Đặng Thị Luyến, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(55). Trang: 71-78. Năm 2012.
(Oct 5 2012 10:43AM)
[31]Bài báo: Nghiên cúu một số đặc điểm sinh thái của Ếch Nam Mỹ (Rana catesbeiana, shaw 1802) nuôi tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng. Tác giả: Quàng Hòa An, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8(57).2012, quyên 1. Trang: 54-59. Năm 2012.
(Oct 5 2012 10:46AM)
[32]Bài báo: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Lưỡng cư và bò sát ở vùng Sơn Tây ,tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam. Số: 12/2012. Trang: 224-230. Năm 2012. (Jun 6 2013 11:44AM)
[33]Bài báo: Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và sự phân bố của Lưỡng cư,Bò sát ở đảo Hòn Lao thuộc quần đảo Cù Lao Chàm. Tác giả: Phan Thị Hoa,Đinh Thị Phương Anh,Nguyễn Lân Hùng Sơn,Lê Trung Dũng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam 2012
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12/12/2012. Trang: 100-106. Năm 2012.
(Jun 6 2013 3:45PM)
[34]Bài báo: Góp phần nghiên cứu họ Ếch cây-RHACOPHORIDAE ở vùng phía Tây Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Thị Thanh,Nguyễn Thành Luân.Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam. Số: 12/2012. Trang: 231-237. Năm 2012. (Jun 6 2013 3:17PM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học,sinh thái của loài Cua Đá (Gecarcoidea lalandii) ở Cù Lao Chàm -Hội An. Tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ VĂN HIẾU. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 1 (42). Trang: 123-128. Năm 2011. (Jun 10 2011 8:42AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của chim yến hàng trong điều kiện tự nhiên tại đảo Cù Lao Chàm Hội an Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Võ Tấn Phong . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3 (44). Trang: 244-230. Năm 2011. (Jun 10 2011 8:45AM)
[37]Bài báo: Khảo sát thành phần loài và phân bố của Rong biển tại Cù Lao Chàm -Quảng Nam. Tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, HOÀNG THỊ NGỌC HIẾU
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (40). Trang: 120-126. Năm 2010. (Jun 10 2011 10:03AM)
[38]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ếch đồng Thái Lan trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương – Hòa Vang – Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Thị Hảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 200-201. Năm 2010. (Feb 7 2011 7:29PM)
[39]Bài báo: Thành phần loài cá ở vùng Biển Nam Bán Đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạn Thị Hoa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (36). Trang: 56-64. Năm 2010. (Feb 7 2011 7:30PM)
[40]Bài báo: Thành phần loài ếch nhái và bò sát tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Thị Ánh Hường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam tại Huế. Trang: 19-24. Năm 2009. (Feb 7 2011 7:20PM)
[41]Tham luận: Nghiên cứu thành phần thức ăn, các kiểu lấy thức ăn của quần thể voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hồng Chung, Bùi Văn Tuấn, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 13-16. Năm 2009.
(Feb 7 2011 7:25PM)
[42]Tham luận: Sự phân bổ tập tính di chuyển và các mối đe dọa đến quần thể voọc chà vá chân nâu tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hồng Chung, Bùi Văn Tuấn, Huỳnh Thị Nghuyệt Hằng, Nguyễn Thị Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 17-20. Năm 2009.
(Feb 7 2011 7:27PM)
[43]Bài báo: Thành phần loài cá ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh – Tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Khánh, Lưu Thị Tuyết. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Trang: 12-16. Năm 2007.
(Feb 7 2011 6:36PM)
[44]Tham luận: Nghiên cứu thực trạng và phương pháp lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào bậc tiểu học khu vực Nam Trung Bộ. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào, Đoàn Thanh Phương, Nguyễn Văn Khánh. Tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trương khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 102-121. Năm 2007. (Feb 7 2011 6:38PM)
[45]Bài báo: Đánh giá tính đa dạng của thảm thực vật ở lưu vực hồ chứa nước Phú Ninh – tỉnh Quảng Nam nhằm định hướng sử dụng hợp lý. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Đào, Vũ Văn Cần. Tạp chí Sinh học. Số: Tập 28 số 3. Trang: 33-39. Năm 2006. (Feb 7 2011 6:32PM)
[46]Bài báo: RESULT OF SURVEY ON MAMMALIAN COMPOSITON IN PHU NINH WATERSHED FOREST, QUANG NAM PROVINCE. Tác giả: Hoàng Trung Thành, Phạm Đức Tiến, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 3. Trang: 79-84. Năm 2006. (Feb 7 2011 6:35PM)
[47]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu về thành phần loài Bò Sát ở xã Hòa Bắc, TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Di truyền và ứng dụng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 34-37. Năm 2005.
(Feb 7 2011 6:25PM)
[48]Bài báo: Kết quả nghiên cứu bước đầu về sự đa dạng của Bò Sát (Reptilia) ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, Quảng Nam. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Di truyền và ứng dụng. Số: 3. Trang: 38-41. Năm 2005. (Feb 7 2011 6:27PM)
[49]Tham luận: Kết quả bước đầu về sự phân bố của khu hệ bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, tp Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Duy Linh. Hội nghị toàn quốc 2005. Nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Trường đại học y Hà Nội
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2005.
(Feb 7 2011 6:30PM)
[50]Tham luận: Đa dạng sinh học khu hệ Chim khu vực Nam Hải Vân (TP. Đà Nẵng). Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi. Đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn Gen
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 143-147. Năm 2004.
(Feb 7 2011 6:23PM)
[51]Bài báo: Thiên nhiên và môi trường sinh thái thành phố Đà Nẵng thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Hội thảo khoa học Tháng 5. Trang: 52-57. Năm 2004. (Feb 7 2011 6:24PM)
[52]Tham luận: Kết quả bước đầu khảo sát đa dạng Sinh học ĐVCXS ở cạn tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân ,TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi. Báo cáo khoa học hội thảo toàn quốc lần 2, NCCB trong Sinh học, Y học, Nông nghiệp tại Huế,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 10-12. Năm 2003.
(Feb 7 2011 6:20PM)
[53]Bài báo: Đặc trưng tính đa dạng Sinh học của thảm thực vật vùng Nam Hải Vân- Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Đào
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, Nghiên cứu cơ bản trong Sinh học, nông nghiệp, y học. Tại Huế. Trang: 769-772. Năm 2003. (Feb 7 2011 6:21PM)
[54]Bài báo: Kết quả bước đầu khảo sát thành phần loài Ếch nhái của khu vực Bà Nà ( Hòa Vang, Đà Nẵng ). Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi, Bùi Hải Hà, Đỗ Trước. Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia. Số: Tập 24 số 2A. Trang: 47-51. Năm 2002. (Feb 7 2011 5:28PM)
[55]Tham luận: Đa dạng sinh học – hệ sinh thái vùng hồ Phú Ninh (Tam Kỳ, Quảng Nam). Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Đặng Huy Huỳnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Hội thảo Quốc Gia – Đất ngập nước Việt Nam 10-11/10. Trang: 1-2. Năm 2002. (Feb 7 2011 6:17PM)
[56]Bài báo: Hiện trạng và giải pháp quản lý bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Hội thảo Quốc gia về nâng cao nhận thức đa dạng sinh học ở Việt Nam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 1-7. Năm 2002.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[57]Bài báo: Khu hệ Bò sát, ếch nhái tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: tập 22 số 1B. Trang: 30-33. Năm 2000.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[58]Bài báo: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài Lưỡng thê, Bò sát ở Hoà Phát, Hoà Vang, Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng, 2000. Số: 3. Trang: 23-26. Năm 2000. (Dec 31 2010 9:24AM)
[59]Bài báo: Khảo sát nguồn lợi Chim (Aves) tại bán đảo Sơn Trà TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: 143-145. Năm 2000.
(Feb 7 2011 6:12PM)
[60]Tham luận: Trao đổi mô hình phát triển cây trồng vật nuôi ở Duyên Hải Miền trung Việt Nam nhằm phát triển bền vững tài nguyên Đất. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào. Báo cáo khoa học tại hội thảo Viện khoa học Việt Nam. Trang: 10. Năm 2000. (Feb 7 2011 5:35PM)
[61]Bài báo: Khu hệ Thú ( Mammalia ) ở bán đảo Sơn trà TP Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Huỳnh Ngọc Tạo. Tạp chí Sinh học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1B. Trang: 113. Năm 2000.
(Feb 7 2011 5:30PM)
[62]Bài báo: Bước đầu điều tra đa dạng Côn Trùng ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tp Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lưu Tham Mưu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Năm 1999. (Feb 7 2011 5:32PM)
[63]Tham luận: Bước đầu tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên vùng đất cát ven biển Dung Quất, Quảng Ngãi và một số đề xuất nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý. Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạm Hồng Hà, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Đào. Hội thảo Quốc tế về Dung Quất. Trang: 133-136. Năm 1997. (Dec 31 2010 9:24AM)
[64]Bài báo: Sự sinh sản của rắn Ráo trưởng thành (Ptyas kortos Schlege, 1839) nuôi lồng tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Trần Kiên, Đinh Thị Phương Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 2. Trang: 39-42. Năm 1993.
(Dec 31 2010 9:24AM)
[65]Bài báo: Sự lột xác của rắn ráo trưởng thành nuôi trong lồng tại Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Trần Kiên, Đinh Thị Phương Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Thông báo khoa học của trường Đại học, chuyên đề Sinh học - Nông nghiệp, Bộ giáo dục Đào tạo, Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 114-120. Năm 1991.
(Feb 7 2011 5:19PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Initiating conducting data of Odonata in Cham Island, Central of Vietnam (collected in September 2015). Authors: Phan Quốc Toản, Đinh Thị Phương Anh. Journal of the International Dragonfly Fund Faunistic studies in South-East Asian a,nd Pacific Island Odonata, ISSN 2195- ¬4534. No: Published 21.01.2016 No. 13. Pages: 1-23. Year 2016. (May 29 2016 5:32PM)
[2]Article: Environmental assessment on sensitive ecosystems in Cham Island, Vietnam in climate change conditions . Authors: Le Phuoc Cuong, Le T. Xuan Thuy, Dinh T. Phuong Anh and Hoang Ngoc An . Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698. No: Vol. 3(1). Pages: 6-14. Year 2014. (Mar 11 2014 10:52AM)
[3]Article: Exploring the possibility of Gracilaria tenustipitata under experimental condition in Hoian town - Quangnam province. Authors: Trần Thị Thu Nga, Đinh Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. No: 4(45). Pages: 155 - 162. Year 2011. (Mar 10 2015 9:11PM)
[4]Presentations: Research results on the distribution,population dynamics and feeding ecology of red- shanked douc langurs, Pygathrix nemaeus in Sơn Tra Nature Reserve ,Đa Nang City,Vietnam. Authors: Đinh Thị Phương Anh, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Hồng Chung, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng. Symposium “ Conservation of Primates in Indochina”. Pages: 1-8. Year 2008. (Feb 7 2011 6:39PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Quốc Khánh
Đề tài: Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý  môi trường ven bờ đảo Cù Lao Chàm,Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Phan Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu lưỡng cư , bò sát ở quần đảo Cù Lao Chàm và bán đảo Sơn Trà
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học sư phạm Hà nội I

 2011

 2015

[3]Nguyễn Thị Mỹ Linh
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể chim Trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Trần Thị Linh
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Nguyễn Thị Như Vân
Đề tài: Nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp thích ứng với BĐKH đối với nông nghiệp thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Phan Thị Thu Huyền
Đề tài:

“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà – TP. Đà Nẵng”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Nguyễn Thị Vũ Khánh
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho xưởng dệt nhuộm công ty may 29/3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Bùi Thị Phương Thảo
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường tại các đầm nuôi tôm và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước bằng Rong câu chỉ (Gracilaria asiatica) tại Núi Thành – Quảng Nam”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Nguyễn Thị Trúc Linh
Đề tài: Nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2012

[10]Đinh Văn Hồng
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài,phân bố và các mối đe dọa đến các loài Thú tại khu BTTN sông Thanh ,Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Ngô Thị Kim Huệ
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái nòng nọc của lưỡng cư  tại đảo Cù Lao Chàm,thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Đặng Văn Kỳ
Đề tài: Nnghiên cứu hiện trạng và đề xuất phân vùng sinh thái chăn nuôi tại huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Ngô Thị Lệ Chi
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể lợn rừng Thái lan nhập nội trong điều kiện nuôi bán tự nhiên tại huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Đinh Phạm Công Anh Tuân
Đề tài: Nghiên cứu hiện trang thành phần loài và sự phân bố của Bò sát tại khu BTTN Bà Nà thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[15]Nguyễn Thị Xuân Mận
Đề tài: Ảnh hưởng của mực nước và nền đáy đến Baba trơn trong điều kiện nuôi tại Tam Kỳ Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Nguyễn Thị Khánh Nga
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của Lưỡng cư tại Hòa Bắc hòa vang thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[17]Vũ Văn Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ  Cua Đá 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[18]Lưu Thị Tuyết
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa,thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[19]Đỗ Thị Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lớp lưỡng cư tại đảo Hòn Lao,xã đảo Tân Hiệp Thành phố Hội An - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[20]Vũ Tuấn Anh
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[21]Trần Thị Anh Hương
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo Hòn Lao Cù Lao Chàm xã đảo Tân Hiệp Thành phố Hội An Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[22]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Binh Tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[23]Trần Thị Hảo
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của bò sát tại vườn quốc gia KonKaKinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[24]Quàng Thị Hòa An
Đề tài:

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của ếch Nam Mỹ trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[25]Võ Tấn Phong
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của chim yến hàn (Collocalia fuciphaga germani oustalet) trưởng thành trong điều kiện tự nhiên tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[26]Hoàng Thị Ngọc Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm sinh thái của rong biển tại Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[27]Đặng Thị Luyến
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) trong điều kiện nuôi ở Điện Bàn, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[28]Phạm Hồng Thái
Đề tài: Nghiên cứu lưỡng cư , bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà nội

 2011

 2010

[29]Phan Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài cá khai thác vùng Nam bán đảo Sơn Trà và đề xuất biện pháp quản lý

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[30]Phạm Hồng Thái
Đề tài: Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[31]Nguyễn Thị Chung
Đề tài: Khảo sát thành phần loài, một số đặc điểm sinh thái và định hướng quản lý, bảo vệ thảm cỏ biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[32]Văn Thị Việt Hoa
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của Rong nho biển(Caulerpa lentillifera J.Agardh) trong điều kiện nuôi tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[33]Trần Thị Thu Nga
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của loài Rong câu chỉ (Gracilaria tenuitipitata) ở Quảng Nam và đề xuất khả năng sử dụng chúng trong việc sử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[34]Trần Duy Linh
Đề tài: Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2003

 2004

  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận giáo viên giỏi năm học 97-98. Số: 970/QĐKT. Năm: 1998.
[2] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 1999-2000. Số: 88/2000. Năm: 2000.
[3] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2000-2001. Số: 20/01. Năm: 2001.
[4] Bằng Khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 7125/GD-ĐT. Năm: 2001.
[5] Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3751/QĐ. Năm: 2002.
[6] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2001-2002. Số: 111102. Năm: 2002.
[7] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2002-2003. Số: 181103. Năm: 2003.
[8] Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1162/GD-ĐT. Năm: 2003.
[9] Bằng khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Giáo dục - Đào tạo cán bộ cho tỉnh Quảng Nam trong những năm qua. Số: 2108/KT. Năm: 2003.
[10] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[11] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[12] Huy hiệu vì nghĩa vụ Quốc tế của Thủ tướng Chính Phủ. Số: 166/QĐ-TTg. Năm: 2005.
[13] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2004-2005 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2059/QĐKT. Năm: 2005.
[14] Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm lần thứ 3 (2001-2005) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 2780/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[15] Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 07/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn