Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,897

 Thăm dò khả năng hấp thụ dinh dưỡng trong điều kiện thí nghiệm của loài Rong câu chỉ Gracilaria tenustipitata ở Hội An, Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Nga, Đinh Thị Phương Anh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4(45);Từ->đến trang: 155 - 162;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ đang ngày càng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao.Tuy nhiên ,việc nuôi trồng thủy sản đang làm ô nhiễm nghiêm trọng MT nước ven bờ dẫn đến nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị bỏ hoang.Rong câu chỉ Gracilaria tenustipitata thuộc chi Rong câu Gracilaria phân bố ở vùng triều, được nuôi trong điều kiện thí nghiệm nhiệt độ 20 - 30 độ C, PH: 7,6 - 8,1, độ mặn 20 - 22 phần ngàn .Nghiên cứu khả năng hấp thu dinh dưỡng của Rong câu chỉ vàng làm gia tăng và duy trì hiệu quả cải thiện chất lượng nước nuôi trồng thủy sản
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn