Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,049

 Nghiên cứu các loài ếch cây phục vụ giảng dạy và nghiên cứu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Số: 61(95);Từ->đến trang: 96 - 103;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lần đầu tiên ghi nhận 13 loài ếch cây thuộc 6 giống ở vùng Quảng Ngãi, các dẫn liệu về phân bố, tính đa dạng, giá trị bảo tồn và các mối đe dọa. trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phát triển bền vững các loài ếch cây vùng nghiên cứu. Các dẫn liệu khoa học này là tư liệu giảng dạy và nghiên cứu môn học Động vật có xương sống ở các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm và trung học phổ thông nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
ABSTRACT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn