Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,072

 Tính đa dạng hệ thực vật của đảo hòn lao, cù lao chàm, tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 143;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách thành phố Hội An khoảng 18 km về phía Đông, với tọa độ địa lý 15°52’30” - 16°00’00” độ vĩ Bắc và 108°24’30” - 108° 34’30” độ kinh Đông. Cù Lao Chàm bao gồm 8 đảo lớn nhỏ: trong đó Hòn Lao là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất và là đảo duy nhất có cộng đồng cư dân sinh sống.Tuy nhiên, những nghiên cứu về hệ thực vật rừng ở đây còn hạn chế. Vì vậy việc điều tra, đánh gia tính đa dạng của Hệ thực vật rừng làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý là cần thiết.Kết quả khảo sát về hệ thực vật rừng tại đảo Hòn Lao từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2014 đã thống kê đươc 733 loài thuộc 486 chi, 130 họ, 5 ngành Thực vật Bậc cao có mạch
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Cu Lao Cham archipelago belongs to Tanhiep commune, Hoian City, Quang Nam province. It is 18 km west of Hoian with Coordinates of 15o52’30’’ northern latitude of 16o 00’ 00’ and eastern longtitude of 108o24’30’’ and the total area of 1,137ha. The archipelago includes 8 islands, among which, Honlao is the biggest one and the only one with a large number of residents. Recently, Culaocham is one of the most interesting localities for tourism with the number of visitors increasing annually. Only in the first six months of 2014, there were 110,936 Vietnamese and foreign tourists coming here.So, it is very necessary to research and to assess the Flora in Honlao, aiming to propose the measures for conservation and sustainable use of natural resources on this Island. The research was carried out from May/2013 to August/2014 and 733 species, 486 genera,130 families belonging to 5 divisions of Vascular plant Group were listed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn