Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,733

 Một số dẫn liệu về tập tính kiếm ăn của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fucifagus(Thunberg, 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Báo cáo Khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật,Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6,tháng 10/2015; Số: ISBN:978-604-913-408-1;Từ->đến trang: 1562-1573;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn