Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,126

 Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái nơi làm tổ đến sự sinh sản của quần thể Chim Yến Tổ trắng(Aerodramus fuciphagus (Thunberg,1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An , Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Tấn Phong, Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 6, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Số: ISBN:978-604-913-408-1;Từ->đến trang: 1568-1573;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn