Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,023

 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TẬP TÍNH XÂY TỔ CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG AERODRAMUS FUCIPHAGUS (THUNBERG, 1812) TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh*, Lê Đình Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 114;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812) làm tổ hoàn toàn bằng nước bọt, tổ của loài chim này có giá trị thương mại cao đem lại thu nhập đáng kể cho thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam [4]. Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu tập tính xây tổ của quần thể loài chim yến tổ trắng ở Cù Lao Chàm, cụ thể: chim yến tổ trắng xây tổ ở vách hang đá có nóc kín, độ cao từ 2m – 10m, độ nghiêng từ 50 – 600 so với phương thẳng đứng, nhiệt độ hang từ 260C - 290C, độ ẩm không khí hang từ 81% - 90%, cường độ ánh sáng hang từ 5 lux – 25 lux; chim bố mẹ cùng xây tổ, tập trung vào buổi tối từ 18 giờ - 24 giờ và xây lại tổ khi bị lấy mất tổ; có hiện tượng chim yến thế hệ sau quay về hang cũ để xây tổ sau 8 tháng kể từ khi rời tổ.
ABSTRACT
Edible-nest swiftlet species Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812) build their nest entirely by saliva. This kind of birds’ nest has high commercial value and is one of the exports bringing considerable income to the city of Hoi An, Quang Nam province. However, studies of the structure and nesting behavior of Edible-nest swiftlet species in Cu Lao Cham archipelago are very limited. In this paper we present some results of nesting behavior of this bird population in Cu Lao Cham.Namely, the birds nest in rock walls with tight roofs at the height from 2m to 10m, tilt from 50 to 600 versus vertically, cave humidity of 81%-90%, cave light tensity of 5 lux-25 lux. Both males and females nest,usually in the evening from 18 PM to 24 PM. Many birds of succeeding generations return to their old caves to build their nests after 8 months since they leave the nest.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn