Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dẫnliệubướcđầuvềloài chuồn chuồn đảo Cù Lao Chàm , ​​miền Trung Việt Nam (thu thập vào tháng 9 năm 2015)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quốc Toản, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Journal of the International Dragonfly Fund Faunistic studies in South-East Asian a,nd Pacific Island Odonata, ISSN 2195- ¬4534; Số: Published 21.01.2016 No. 13;Từ->đến trang: 1-23;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Các dẫnliệuthuthậpđượcvềloàichuồn chuồn tạiđảo Cù Lao Chàm , tỉnh Quảng Nam , miền Trung Việt Namđược trình bày dựa trêntrênkếtquảthuthậpmẫu vào cuối tháng 9 năm 2015. Tổng cộng: 25 loài chuồnchuồn( 8 Zygoptera và 17 Anisoptera ) được ghi nhận ở tạiđâycùngcáchình minh họavề cấu trúc chi tiết của một số loài chuồnchuồn thu thập được
ABSTRACT
The conducting data of Odonata in Cham Island, Quang Nam Province, Central of Vietnam which is reported base on the result of sample collection in September 2015. A total of 25 odonata species (8 Zygoptera and 17 Anisoptera) were recorded with some detail illustrations of biology structures of some collected species
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn