Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,841

 Thành phần loài và giá trị bảo tồn của một số nhóm động vật rừng ở quần đảo Cù Lao Chàm. Tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn XuânĐặng.
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2,; Số: ,Đà Nẵng 20/5/2016.;Từ->đến trang: 23 - 28.;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quần đảo clc Quần đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích 1.744 ha, bao gồm 8 đảo nhỏ. Trong đó, Hòn Lao lớn nhất (1.317 ha) và là đảo duy nhất có dân cư sinh sống. Diện tích rừng tự nhiên trên đảo khoảng 534,9 ha, chiếm 40,6% diện tích đảo. Nghiên cứu đã thống kê được ở quần đảo Cù Lao Chàm có 124 loài động vật rừng thuộc 44 họ, 18 bộ (không kể lớp Thú). Trong đó, lớp Chim có 70 loài, 27 họ, 15 bộ; lớp Bò sát có 37 loài, 12 họ, 2 bộ và lớp Ếch nhái có 17 loài, 5 họ, 1 bộ. Hệ động vật rừng ở quần đảo Cù Lao Chàm không đa dạng như ở các hệ sinh thái rừng nội địa nhưng có giá trị bảo tồn nguồn gen quan trọng. Có 15 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và ưu tiên bảo tồn, gồm 9 loài bò sát, 4 loài chim và 2 loài ếch nhái. Trong đó, 12 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), 7 loài có tên trong Danh Lục Đỏ thế giới, 7 loài thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP và không có loài nào thuộc Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Các đe dọa chính đối với hệ động vật ở quần đảo Cù Lao Chàm gồm khai thác quá mức, cháy rừng và thực vật ngoại lai xâm hại.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn