Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,660

 Đặc điểm hình thái và sinh thái cây Ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2, đà Nẵng; Số: ÍSBN 978-604-62-5440-9;Từ->đến trang: 197-203;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cây Ngô đồng đỏ (Firmiana colorata R. Br) thuộc họ Trôm – Sterculiaceae loài cây quí này mới được phát hiện gần đây ở CLC, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam. Đây là cây gỗ đa tác dụng, với đặc tính rụng lá theo mùa, ưa sáng và chịu hạn tốt. Ngoài giá trị cho gỗ,cây còn có hoa đẹp và dáng cây độc đáo có thể trồng làm cây cảnh. Vỏ thân của cây còn dùng để đan võng và làm hàng mỹ nghệ, hạt của cây làm thực phẩm hoặc chế biến làm gia vị, làm thuốc. Tuy nhiên, những nghiên cứu về loài cây này ở đảo Cù Lao Chàm còn ít, Báo cáo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái, phân bố và sinh thái của cây Ngô đồng đỏ tại Cù Lao Chàm trong 2 năm 2014 - 2015
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn