Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,774

 Một số đặc điểm hình thái và phát triển của loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus(Thunberg,1812) ở Cù Lao Chàm.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Tấn Phong Lê Đình Thủy, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ 2,Đà Nẵng; Số: ÍSBN 978-604-62-5440-9;Từ->đến trang: 623-629;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn