Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,477

 Nghiên cứu một số tập tính xây tổ của quần thể loài chim yến tổ trắng Aerodramus fuciphagus (Thunberg 1812) tại quần đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh, Lê Đình Thủy
Nơi đăng: Tạp chí khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11(96)2015;Từ->đến trang: 110-113;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chim yến tổ trắng làm tổ hoàn toàn bằng nước bọt, tổ của loài chim này có giá trị thương mại cao đem lại thu nhập đáng kể cho thành phố Hội An .Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tập tính xây tổ của quần thể loài chim yến tổ trắng ở CLC,cụ thể:loài chim yến tổ trắng xây tổ ở vách hang đá có nóc hang kín, độ cao tổ xây từ 2m- 10m,độ nghiêng từ 5o - 60o so với phương thẳng đứng , nhiệt độ hang từ 26oC-29oC, độ ẩm không khí từ 81%-90%, cường độ ánh sáng trong hang từ 5lux-25 lux .Chim bố mẹ cùng xây tổ vào lúc 18 g-24g và có tập tính xây lại tổ khi bị mất , có hiện tượng chim yến thế hệ sau quay về hang cũ để xây tổ sau 8 tháng rời khỏi tổ
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn