Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,054,675

 Kết quả bước đầu khảo sát thành phần loài Ếch nhái của khu vực Bà Nà ( Hòa Vang, Đà Nẵng )
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi, Bùi Hải Hà, Đỗ Trước
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia; Số: Tập 24 số 2A;Từ->đến trang: 47-51;Năm: 2002
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn