Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bước đầu điều tra đa dạng Côn Trùng ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tp Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Lưu Tham Mưu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: 3;Năm: 1999
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn