Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,079,366

 Đặc trưng tính đa dạng Sinh học của thảm thực vật vùng Nam Hải Vân- Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Đào
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Báo cáo khoa học, Hội nghị toàn quốc lần thứ hai, Nghiên cứu cơ bản trong Sinh học, nông nghiệp, y học. Tại Huế; Số: ;Từ->đến trang: 769-772;Năm: 2003
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn