Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,766

 Đánh giá tính đa dạng của thảm thực vật ở lưu vực hồ chứa nước Phú Ninh – tỉnh Quảng Nam nhằm định hướng sử dụng hợp lý
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs pr
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Thị Đào, Vũ Văn Cần
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học; Số: Tập 28 số 3;Từ->đến trang: 33-39;Năm: 2006
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn