Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,741

 Nghiên cứu thực trạng và phương pháp lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào bậc tiểu học khu vực Nam Trung Bộ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Đào, Đoàn Thanh Phương, Nguyễn Văn Khánh
Nơi đăng: Tập huấn Giáo dục bảo vệ môi trương khu vực Miền Trung và Tây Nguyên; Số: ;Từ->đến trang: 102-121;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn