Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,679

 Thành phần loài ếch nhái và bò sát tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Trần Thị Ánh Hường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam tại Huế; Số: ;Từ->đến trang: 19-24;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn