Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,088

 Bước đầu tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên vùng đất cát ven biển Dung Quất, Quảng Ngãi và một số đề xuất nhằm bảo vệ và sử dụng hợp lý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạm Hồng Hà, Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Đào
Nơi đăng: Hội thảo Quốc tế về Dung Quất
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 133-136;Năm: 1997
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn