Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,054,591

 Khu hệ Bò sát, ếch nhái tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học, Trung tâm khoa học và Công nghệ Quốc gia
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: tập 22 số 1B;Từ->đến trang: 30-33;Năm: 2000
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn