Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,437

 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học,sinh thái của loài Cua Đá (Gecarcoidea lalandii) ở Cù Lao Chàm -Hội An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, VŨ VĂN HIẾU
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 1 (42);Từ->đến trang: 123-128;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cua Đá (Gecarcoidea lalandii)ở Cù Lao Chàm - Quảng Nam thuộc họ Cua (Gecarcinidae), bộ giáp xác Mười chân (Decapoda) sống ở trên cạn. Trên Thế giới, loài cua Đá (Gecarcoidea lalandii) phân bố trên các đảo ở Biển Đỏ, xung quanh khu vực phía tây Thái Bình Dương, vịnh Bengal,,đảo Chrismas, Philippin, Palau, Nhật Bản, Đài Loan, Quần đảo Solomon và Fiji [3], [6, (Turkay 1974)]. Ở Quảng Nam, loài cua Đá (Gecarcoidea lalandii) được xác định có mặt ở Cù Lao Chàm vào năm 2004 bởi Perter Hogarth [6, (Peter Hogarth, 2004)]. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài cua Đá (Gecarcoidea lalandii) Cù Lao Chàm – Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định được sự phân bố, nơi ở, thành phần thức ăn tiềm năng, tập tính dinh dưỡng, mùa sinh sản, tập tính sinh sản của loài cua Đá (Gecarcoidea lalandii) ở Cù Lao Chàm
ABSTRACT
The colour land crad (Gecarcoidea lalandii) on the Cham Islands – Quang Nam has bright purple. Gecarcoidea lalandii has a carapace that is oval, smooth and swollen. Gecarcoidea lalandii belongs to the Gecarcinidae family, the order Decapoda. G. lalandiii and has been reported to be present on the islands in the Red Sea, the Indo-west Pacific; the Bay of Bengal, the South China Sea, Sulawesi, Christmas Island, the Philippines, Palau, Japan, Taiwan, Solomon islands and Fiji [3], [6, (Turkay 1974)]. In Vietnam, Gecarcoidea lalandii was identified by Peter Hogarth in 2004 [6, (Peter Hogarth, 2004)]. In this article, the authors want to investigate into some ecological and biological features of this land crad (Gercarcoidea lalandii) on Cu Lao Cham – Quangnam. The survey results have identified the land crab’s distribution, habitats, list of possible foods, feeding behaviours, reproductive season and behaviours (Gecarcoidea lalandii) on the Cham Islands.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn