Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,624

 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của chim yến hàng trong điều kiện tự nhiên tại đảo Cù Lao Chàm Hội an Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Võ Tấn Phong
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 3 (44);Từ->đến trang: 244-230;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chim Yến Hàng Collocallia fucifagagemani Oustalet thuộc giống Collocalia, họ Apodidae, bộ Yến Apodiformes là loài chim có giá trị kinh tế, do tổ của loài chim này đươc xây bằng nước bọt có giá trị dinh dưỡng cao. Ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Chim Yến hàng phân bố chủ yếu ở Nha Trang, Khánh Hòa và ở Cù Lao Chàm Hội An, Quảng Nam. Những khảo sát bước đầu về một số đặc điểm sinh thái của chim Yến hàng cho thấy: chim Yến hàng phân bố tại 4 đảo Hòn Tai, Hòn Lao, Hòn Khô và Hòn Ông, hoạt động chủ yếu vào ban ngày, mùa sinh sản từ tháng 12 đến tháng 7 trong đó thời gian xây tổ trung bình từ 90 – 110 ngày, kích thước tổ bao gồm: độ dày trung bình của chân tổ là 61,8 mm, vách tổ là 10,8mm, mép tổ là: 53,4mm, trọng lượng trung bình của một tổ Yến là 10,8g.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Swallows (Collocallia fucifagemani Oustalet) belong to the Collocalia and they are classified in the Apodidae family. Apodidae are birds that have high economic value because their nests are made from their saliva that contains high nutrition. In the South-central part of coastal areas, Collocallia fucifagemani Oustalet has been distributed mainly in: Nhatrang-Khanhhoa and Cu Lao Cham Island, Hoian-Quangnam Province. Through some researches on the ecological characteristics of Collocallia fucifagemani Oustalet, scientists claimed that they live on 4 islands: Hontai, Honlao, Honkho and Honong. Swallows (C. f. Oustalet) are most active in the daylight and their breeding season is between December and July. They spend 90-110 days building their nests. On average, a nest is 10.8mm in thickness, 61.mm at the nest foot and 53.4mm around the edge. The average nest weight is 10.8g.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn