Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,724

 Khảo sát thành phần loài và phân bố của Rong biển tại Cù Lao Chàm -Quảng Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, HOÀNG THỊ NGỌC HIẾU
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 5 (40);Từ->đến trang: 120-126;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Rong biển là một hợp phần quan trọng của nguồn lợi sinh vật biển, chúng là bãi đẻ và nơi cư trú cho các loài động vật biển, có khả năng hấp thụ khả năng hấp thu mạnh các chất dinh dưỡng trong môi trường, chế biến và sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, y dược, mỹ phẩm, nông nghiệp..., và có thể cân bằng sinh thái bền vững. Trong bài viết này, các tác giả đã đề cập đến thành phần loài, đa dạng các loài rong biển và phân bố của rong biển tại Cù Lao Chàm – Quảng Nam. Kết quả khảo sát đã xác định được 4 ngành: ngành Vi khuẩn Lam (Cyanobacteria), ngành rong Đỏ (Rhodophyta), ngành rong Nâu (Heterokontophyta), ngành rong Lục (Chlorophyta) với 6 lớp, 18 bộ, 21 họ, 49 loài, trong đó có 31 loài có giá trị kinh tế. Chúng phân bố từ vùng triều cao đến vùng dưới triều luôn ngập nước. Nền đáy phân bố ở vùng triều cao với giá thể cứng là đá tảng, vùng giữa triều và triều thấp với giá thể cứng là đá tảng và giá thể mềm là san hô chết thành các mảnh vụn có pha cát, lẫn bùn.
ABSTRACT
Seaweeds are important components of marine creatures. They are the breeding grounds and habitats for marine animals and can strongly absorb nutrients in the marine environment. They are processed and used as food, medicine, cosmetics and in agriculture… Furthermore, they can balance ecological sustainability. In this article, the authors want to mention their species composition, diversity of species and distributions in Cu Lao Cham, Quangnam Province. The survey results show that four phylums have been identified: the Cyanobacteria phylum, the Rhodophyta phylum, the Heterokontophyta phylum, the Chlorophyta phylum with 6 classes, 18 sets, 21 families, 49 species, which include 31 species of economic value. They are distributed from the high tide zone to the lower tide zone where it is always flooded. In the high tide zone, the bottom distribution is firm with large rocks, in the between-tide-and-low- tide zone, the bottom distribution is firm with large rocks and soft bottom with dead coral fragments mixing into sand and mud.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn