Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,750

 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của Nhông cát (Leiolepis Reevesii (gray, 1831)) trong điều kiện nuôi ở Điện Bàn, Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Thị Luyến, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6(55);Từ->đến trang: 71-78;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhông cát Leiolepis Reevesii (Gray,1831) là một trong bốn loài và phân loài thuộc giống Leiolepis phân bố phổ biến ở một số vùng cát ven biển Trung bộ Việt Nam, góp phần tạo nên tính đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái vùng cát. Ngoài ra, Nhông cát còn có giá trị trong y học, khoa học và trong đời sống của con người. Điện Bàn là một huyện đồng bằng ven biển thuộc tỉnh Quảng Nam nằm trong vùng phân bố của Nhông cát. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một số đặc điểm sinh thái của loài Nhông cát trong điều kiện nuôi ở Điện bàn Quảng nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định được tần suất hoạt đông, nhu cầu dinh dưỡng và tăng trưởng của nhông cát thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, giới tính của loài Nhông cát trong điều kiện nuôi ở vùng nghiên cứu.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Desert Iguana or Leiolepis Reevesii (Gray, 1831) is known as one of the four subspecies that belong to the family of Leiolepis. Desert Iguana has significant value not only in medicine and other sciences but also in human life. This animal has been commonly reported to inhabit some parts of Central Vietnam’s seashores. It helps to brings about the biological diversity and ecological balance to the sandy areas. Dien Ban district, a coastal area of Quang Nam province, is one of the distributive areas of Desert Iguana. In this article, we present some ecological features of desert iguana under the raising conditions in Dien Ban, Quang Nam province. The survey results of the research show that the operating frequency, the growth as well as the nutritrion needs of Desert Iguana vary depending on the sex of the animal and the environmental temperature under the raising conditions in the areas under investigation.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn