Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,264

 Đặc điểm hình thái và sinh thái của ếch cây màng bơi đỏ Rhacophorus Rhodopus Liu&Hu,1960 ở vùng rừng Cao Muôn ,huyện Ba Tơ,tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH, LÊ THỊ THANH
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng; Số: 12(61).2013-quyển 2;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã mở rộng vùng phân bố của loài trong khu vực Quảng Ngãi thuộc miền trung Việt Nam đồng thời xác định một số chỉ số,tỷ lệ các số số đo hình thái,đặc điểm sinh thái góp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn