Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,248

 Góp phần nghiên cứu họ Ếch cây-RHACOPHORIDAE ở vùng phía Tây Quảng Ngãi
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh,Nguyễn Thành Luân.Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư bò sát ở Việt Nam; Số: 12/2012;Từ->đến trang: 231-237;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn