Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,706

 Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và sự phân bố của Lưỡng cư,Bò sát ở đảo Hòn Lao thuộc quần đảo Cù Lao Chàm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Hoa,Đinh Thị Phương Anh,Nguyễn Lân Hùng Sơn,Lê Trung Dũng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam 2012
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 12/12/2012;Từ->đến trang: 100-106;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn