Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,111,199

 Khu hệ bò sát ở phía Tây Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh,Đinh Thị Phương Anh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hôi nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5 về sinh thái và tài nguyên sinh vật; Số: 18/10/2013;Từ->đến trang: 1229 - 1235;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tỉnh quảng Ngãi có địa hình
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn