Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,586

 Đánh giá môi trường của các hệ sinh thái nhạy cảm ở đảo Cù Lao Chàm Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Phuoc Cuong, Le T. Xuan Thuy, Dinh T. Phuong Anh and Hoang Ngoc An
Nơi đăng: Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698; Số: Vol. 3(1);Từ->đến trang: 6-14;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents the results of research on the state and quality of sea water environment in the fishery area of the community at Cham Island including Bai Lang, Bai Huong, Bai Ong, Bai Bim, and Bai Bac in Tan Hiep commune, Quang Nam Province, Vietnam. Quality of soil environment and sediments are also studied and analyzed through factors such as moisture, humus, and organic matter content. The analysis results show that agricultural land (rice), the hill garden (forest vegetables) and hills(forest vegetables and wild medicinal plants) have poor humus quality (1-2 %), poor nutrient content (total N less than 0.08 %). With the aim of assessing the impact of the current environment on the local people’s health, we analyze hair samples of 14 random people on the island at age 18 to 65. The results show that Hg concentration is detected in the relatively stable frequency. If there is no solution for the situation of dynamite fishing and gold mining which kills the coral reefs (due to the high level of mercury in water)in the near future, the health status of the people inCham Island would be affected adversely.Keywords: Sea water, sea grasses, soils, human hair, heavy and metals.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn