Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,401

 Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng của quần thể dế than GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER(giai đoạn ấu trùng) trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Phương Anh,Phan Thị Thu Huyền
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 10(71);Từ->đến trang: 79-84;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn