Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,286

 Dẫn liệu mới về loài rùa cổ sọc Mauremys sinensis (Gray, 1834) ở Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thanh*; PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 116;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về loài Rùa cổ sọc - Mauremys sinensis đồng thời bổ sung vùng phân bố của loài đến Quảng Ngãi (Bình Sơn). Nơi phân bố này được biết là giới hạn xa nhất về phía Nam của loài ở Việt Nam hiện nay. Trong vùng nghiên cứu có 9 cá thể Rùa cổ sọc phân bố ở độ cao từ 150m đến 600m, trung bình 300m so với mặt nước biển, tọa độ 15019’9,5’’-15019’98’’N, 108036’5,5’’-108041’73’’E. Trong đó 7 loài được xác định phân bố ở độ cao từ 400m đến 500m, sống ven khe suối trong rừng núi; 2 loài được ghi nhận phân bố từ 150m đến 260m, sống ở đầm lầy và kênh rạch. Đa số loài sống gần vực nước chảy chậm, nước tĩnh ven khe suối nhỏ dưới tán rừng hoặc đầm lầy, kênh rạch thuộc khu vực đồng bằng.
ABSTRACT
This paper presents the study results of the Chinese stripe-neck turtle and identifies the new distribution of this herpetofauna at QuangNgai (Binh Son),which is also the furthest distribution of this turtle in the South at this time. Nine species are found in the study area at the height of 150m -600m a.s.l, an average of 300m a.s.l., the coordinates from 15019’9,5’’ to 15019’98’’N; from 108036’5,5’’ to 108041’73’’E. Among them, 7 species are located at the height of 400m - 500m a.s.l, and they are living along small streams in the mountains; 2 species are recorded at the height of 150m - 260m a.s.l, and they live on marshes or canals.Most live near slow-flow or stagnant water sector in the forest canopy or on the marshes in the delta region.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn