Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,494

 Dẫn liệu mới về loài Rùa cổ sọc Mauremys synensis (Gray,1834) ở Quảng Ngãi
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh, Đinh Thị Phương Anh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 11 (84) - 2014;Từ->đến trang: 113 - 115;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về loài rùa cổ sọc Mauremys synensis ,bổ sung vùng phân bố của loài đến Quảng Ngãi, được biết là giới hạn xa nhất về phía nam của loài này ở Việt Nam.Khảo sát cho thấy trong vùng nghiên cứu có 9 cá thể phân bố ở độ cao trung bình từ 150 m - 600m so với mặt nước biển.trong số đó có 7 cá thể ghi nhận phân bố ở độ cao từ 400m - 500m, sống ở ven khe suối trong rừng, 2 cá thể ghi nhận phân bố ở độ cao từ 150m - 260m sống ở đầm lầy ,kênh rạch vùng đồng bằng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn