Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,510

 Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức năng lực về BVMT cho sinh viên các trường Đại học sư phạm,Cao đẳng sư phạm,trung học sư phạm các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh; Thành viên:  Nguyễn Thị Đào.Nguyễn Ngọc Chinh,Nguyễn Thị Diễm My
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: NVKHCN 2012 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn