Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,991,450

 Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thaí tại Cù Lao Chàm, Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm:  PGS.TS Đinh Thị Phương Anh; Thành viên:  PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh, TS Lê Phước Cường, TS Nguyễn Văn Hiệu, TS Phạm Thị Kim Thoa, ThS Hoàng Ngọc Ân, ThS Ngô Thị Kim Huệ, ThS Nguyễn Mạnh Minh, ThS Nguyễn Thị Đào, ThS Lê Thị Minh Hằng
Số: B2013-02-10 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn