Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,724

 Đa dạng sinh học các hệ sinh thái Thừa Thiên Huế.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B96.06.07 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn