Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,573

 Nghiên cứu đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Thị Đào
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: NCCB.61.06.01 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Tự nhiên
marriage affairs open i want an affair

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn