Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,244

 Điều tra thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Đề xuất biện pháp bảo tồn và sử dụng hợp lý.
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Thị Đào
marriage affairs open i want an affair
Số: TP2004 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn