Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,614

 Điều tra thành phần loài cây lá đỏ. Tìm hiểu đặc điểm sinh học sinh thái của loài thực vật thân gỗ có lá chuyển màu đỏ tại khu thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Phương Anh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Mai Quyên, Nguyễn Hồng Chung
Số: TP2009 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Chưa xác định

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn