Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Quốc Khánh
Đề tài: Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý  môi trường ven bờ đảo Cù Lao Chàm,Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Phan Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu lưỡng cư , bò sát ở quần đảo Cù Lao Chàm và bán đảo Sơn Trà
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học sư phạm Hà nội I

 2011

 2015

[3]Nguyễn Thị Mỹ Linh
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể chim Trĩ đỏ khoang cổ (Phasianus colchicus) trong điều kiện nuôi thả vườn tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Trần Thị Linh
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Nguyễn Thị Như Vân
Đề tài: Nghiên cứu tác động và đề xuất giải pháp thích ứng với BĐKH đối với nông nghiệp thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Phan Thị Thu Huyền
Đề tài:

“Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể dế than trong điều kiện nuôi tại Sơn Trà – TP. Đà Nẵng”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Nguyễn Thị Vũ Khánh
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho xưởng dệt nhuộm công ty may 29/3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Bùi Thị Phương Thảo
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường tại các đầm nuôi tôm và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước bằng Rong câu chỉ (Gracilaria asiatica) tại Núi Thành – Quảng Nam”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Nguyễn Thị Trúc Linh
Đề tài: Nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2012

[10]Đinh Văn Hồng
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài,phân bố và các mối đe dọa đến các loài Thú tại khu BTTN sông Thanh ,Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Ngô Thị Kim Huệ
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái nòng nọc của lưỡng cư  tại đảo Cù Lao Chàm,thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Đặng Văn Kỳ
Đề tài: Nnghiên cứu hiện trạng và đề xuất phân vùng sinh thái chăn nuôi tại huyện Đại Lộc Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Ngô Thị Lệ Chi
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của quần thể lợn rừng Thái lan nhập nội trong điều kiện nuôi bán tự nhiên tại huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Đinh Phạm Công Anh Tuân
Đề tài: Nghiên cứu hiện trang thành phần loài và sự phân bố của Bò sát tại khu BTTN Bà Nà thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[15]Nguyễn Thị Xuân Mận
Đề tài: Ảnh hưởng của mực nước và nền đáy đến Baba trơn trong điều kiện nuôi tại Tam Kỳ Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[16]Nguyễn Thị Khánh Nga
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của Lưỡng cư tại Hòa Bắc hòa vang thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[17]Vũ Văn Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ  Cua Đá 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[18]Lưu Thị Tuyết
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa,thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[19]Đỗ Thị Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố của lớp lưỡng cư tại đảo Hòn Lao,xã đảo Tân Hiệp Thành phố Hội An - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[20]Vũ Tuấn Anh
Đề tài: Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[21]Trần Thị Anh Hương
Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố bò sát tại đảo Hòn Lao Cù Lao Chàm xã đảo Tân Hiệp Thành phố Hội An Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[22]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Binh Tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[23]Trần Thị Hảo
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của bò sát tại vườn quốc gia KonKaKinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[24]Quàng Thị Hòa An
Đề tài:

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của ếch Nam Mỹ trong điều kiện nuôi tại Hòa Khương Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[25]Võ Tấn Phong
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của chim yến hàn (Collocalia fuciphaga germani oustalet) trưởng thành trong điều kiện tự nhiên tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[26]Hoàng Thị Ngọc Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm sinh thái của rong biển tại Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[27]Đặng Thị Luyến
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) trong điều kiện nuôi ở Điện Bàn, Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[28]Phạm Hồng Thái
Đề tài: Nghiên cứu lưỡng cư , bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Sư phạm Hà nội

 2011

 2010

[29]Phan Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu thành phần loài cá khai thác vùng Nam bán đảo Sơn Trà và đề xuất biện pháp quản lý

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[30]Phạm Hồng Thái
Đề tài: Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[31]Nguyễn Thị Chung
Đề tài: Khảo sát thành phần loài, một số đặc điểm sinh thái và định hướng quản lý, bảo vệ thảm cỏ biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[32]Văn Thị Việt Hoa
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của Rong nho biển(Caulerpa lentillifera J.Agardh) trong điều kiện nuôi tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[33]Trần Thị Thu Nga
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của loài Rong câu chỉ (Gracilaria tenuitipitata) ở Quảng Nam và đề xuất khả năng sử dụng chúng trong việc sử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2008

[34]Trần Duy Linh
Đề tài: Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2003

 2004

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn