Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chứng nhận giáo viên giỏi năm học 97-98. Số: 970/QĐKT. Năm: 1998.
[2] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 1999-2000. Số: 88/2000. Năm: 2000.
[3] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2000-2001. Số: 20/01. Năm: 2001.
[4] Bằng Khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 7125/GD-ĐT. Năm: 2001.
[5] Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 3751/QĐ. Năm: 2002.
[6] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2001-2002. Số: 111102. Năm: 2002.
[7] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2002-2003. Số: 181103. Năm: 2003.
[8] Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2001-2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1162/GD-ĐT. Năm: 2003.
[9] Bằng khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Giáo dục - Đào tạo cán bộ cho tỉnh Quảng Nam trong những năm qua. Số: 2108/KT. Năm: 2003.
[10] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[11] Chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[12] Huy hiệu vì nghĩa vụ Quốc tế của Thủ tướng Chính Phủ. Số: 166/QĐ-TTg. Năm: 2005.
[13] Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2004-2005 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2059/QĐKT. Năm: 2005.
[14] Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" 5 năm lần thứ 3 (2001-2005) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 2780/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[15] Bằng khen đã có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2001-2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 07/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn