Đoàn Thanh Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,491

 
Mục này được 22576 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Thanh Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1980
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán xã Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (huyện Hòa Vang cũ), thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Sinh- Môi trường; Tại: Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 200; Chuyên ngành: Khoa học Môi trường- Cổ Sinh thái hồ học (Paleolimnology); Tại: Federation University of Australia (The University of Ballarat), Victoria, Australia
Dạy CN: Khoa học Môi trường, Quan trắc Môi trường, Phân tích Môi trường, Tiếng Anh chuyên ngành Môi trường, Giáo dục bảo vệ Môi trường, Chuyên đề Đất ngập nước
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 7.5
Điện thoại: 3733292; Mobile: 0906495036
Email: dtphuong@dce.udn.vn; phuongdoan09@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn