Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,735,698

 핸드백 용어 사전 (THE DICTIONARY OF HANDBAG TERMINOLOGY) 
Chủ biên: Simone Accessories Collection Ltd., Yonsei University Institute of Language and Information Studies; Đồng tác giả: 

Tác giả: Seo Sang-kyu, Kim Han-saem, Kim Su-kyung

Dịch giả: Hàn-Anh: Park Jay, Hàn-Việt: Đỗ Thị Quỳnh Hoa, Hàn- Indonesia: Suwarsi, Hàn-Trung: Liu Tianran

Nơi xuất bản: CommunicationBooks Inc; Mã số:  ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
TÓM TẮT

“Từ điển chuyên ngành túi xách” là một quyển từ điển đặc biệt do Công ty Simone và Viện nghiên cứu thông tin ngôn ngữ - Trường Đại học Yonsei Hàn Quốc phối hợp biên soạn. Lý do quyển từ điển này đặc biệt là bởi vì để biên soạn từ điển, các nhà ngôn ngữ học của Trường Đại học Yonsei đã trực tiếp tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng của những thuật ngữ được sử dụng thực tế trong quá trình sản xuất túi xách tại công ty cổ phần Simone- công ty sản xuất túi xách tiêu biểu nhất của Hàn Quốc.

Quyển từ điển này bao gồm 1006 thuật ngữ về các kiểu túi xách đa dạng, tên các bộ phận của túi xách, kỹ thuật, máy móc và các loại nguyên liệu được sử dụng trong việc sản xuất túi xách.

Các thuật ngữ tiếng Hàn và ý nghĩa của từ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt và tiếng Indonesia.

Công trình được xuất bản lần đầu vào tháng 9 năm 2017 sau thời gian chuẩn bị dài 3 năm.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn