Đặng Thị Thu Cúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21673 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Thị Thu Cúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/11/1957
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục mầm non; Tại: Trường Cao đẳng Sư phạm Mầm non TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Sư phạm Mầm non.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0905227627
Email: dttcuc@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Phòng Giáo dục huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (1980–1987). Giáo viên Trường Sơ cấp Nuôi dạy Trẻ Quảng Nam-Đà Nẵng (1987–1988). Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1988–1990). Giáo viên Khoa Tiểu học-Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994). Giảng dạy tại Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn