Dương Thị Thu Diệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,228

 
Mục này được 18082 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Thu Diệu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/08/1982
Nơi sinh: Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Hòa Phước- Hòa Vang - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Nha Trang
Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Shu-Te, Đài Loan
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Ban Quản trị- Thiết bị - ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, TP.ĐN
Điện thoại: 0236.3817383; Mobile: 0903582001
Email: dttdieu@ac.udn.vn; duongthudieu82@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn